บริษัท พลัส แวลู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงในระดับพรีเมี่ยมและซูเปอร์พรี่เมี่ยม โดยเฉพาะอาหารปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต ตามกระบวนการของบริษัทฯ ที่ใส่ใจในคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้เครื่องหมาย PLUS VALUE ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะอาหารปลาสวยงามของทางบริษัท ฯ ได้รับการคำนวณสูตรอาหารให้ตรงตามระดับความต้องการสารอาหารสำหรับปลาแต่ละชนิดโดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์น้ำ

นโยบาย บริษัท พลัส แวลู เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

  1. ด้านผลิตภัณฑบริษัทฯจะทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูง  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยงทุกท่าน
  2. ด้านการบริการ บริษัทฯจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และ มารยาทที่ดี  เพื่อให้ท่านลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  3. ด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทฯจะประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม และมีกิจกรรมร่วมกับสังคมตลอดไป  เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนต่อธุรกิจสัตว์เลี้ยง
  4. ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯจะมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อปรับปรุงคุณภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ บนพื้นฐานข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพระดับสากล 

Home : About us : Product : News : Trip : Contact us
CopyRigth by